לקט מכתבות שהופיעו במהלך השנים בעיתונות על סיפורו של יחיאל ספרא
Some of the newspapers and magazines' articles
published about Yechiel Safra during the years"לאשה", 15.5.95


"סגנון", מעריב, 27.7.94


"מנטה", פברואר 2004

ידיעות אחרונות, 19.4.93
"יום הששי", 10.2.95
"הצופה", 12.6.98דף הבית